Garmondi CZ s.r.o.
Domov | Obchodní podmínky | Mapa stránek Košík je prázdný   
 
  Jméno: 

 Heslo: 


 Přihlásit 
Registrace
  Zapomněli jste heslo? 
 
 
Domov     O nás     Reklamní předměty     Zakázková výroba     Reference     Kontakty   Zobrazit košík      

  
 
 Hledat:     
  >>Pokročilé vyhledávaní   
 

      

 

Obchodní podmínky firmy GARMONDI CZ s.r.o.

1.       Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky realizace dodávek zboží firmy GARMONDI CZ s.r.o., dále označované jako prodávající.

2.       Předmět plnění

Předmětem plnění těchto všeobecných obchodních podmínek je realizace dodávek zboží ?reklamních a dárkových předmětů z internetové nabídky a s tím spojených služeb závazně objednaných kupujícím.

3.       Objednávka

Minimální hodnota objednávky dle web stránek je 5.000 Kč bez DPH a dopravného, pokud není dohodnuto jinak.

Kupující předá prodávajícímu pro zhotovení objednávky podklady v grafickém programu v křivkách(vektorech) a barvy stanoví v systému Pantone C, RAL nebo dodá barvy na vzorku. Za eventuelní porušení autorských práv nese odpovědnost kupující.

Prodávající je povinen zaslat kupujícímu tyto obchodní podmínky spolu s nabídkou například i formou odkazu v nabídce. Kupující odesláním objednávky či potvrzením kupní smlouvy stvrzuje, že si obchodní podmínky přečetl a že obsahu porozuměl a s obsahem souhlasí.

4.       Cena

Ceny reklamních předmětů v internetové nabídce prodávajícího jsou pouze orientační a ve většině případů je nutno na konkrétní požadavek cenu upravit. Na základě Vaší poptávky Vám bude zpracována na příslušný reklamní výrobek kompletní cenová nabídka. Platnost cenových nabídek je 30 dnů. Všechny uvedené ceny jsou bez DPH a dopravného nebo poštovného, pokud není v nabídce uvedeno jinak.

5.       Dodací podmínky

Prodávající zhotovuje objednávku zpravidla do 2 - 4 týdnů po obdržení grafických podkladů a řádné objednávky, popřípadě oboustranně podepsané kupní smlouvy. Lze dohodnout podle potřeby i jiný termín dodání zakázky. V případě výroby v zahraničí stanovujeme individuální termín dodání dle každé zakázky.

Expedice je prováděna běžnými zásilkovými službami. Zboží je předáno přepravci nejpozději v den, který předchází termínu dodání. Za zpoždění nebo poškození vzniklé vinou přepravce nenese prodávající žádnou odpovědnost. Kupující je povinen při převzetí zásilky zkontrolovat, zda během přepravy nedošlo k poškození zboží a ihned na místě případné poškození zapsat tuto skutečnost do přepravního listu nebo sepsat zápis o poškození zásilky. V případě, že tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že přepravce nebude brát na pozdější reklamace zřetel. Prodávající poskytne kupujícímu potřebné podklady pro uplatňování nároků z vad dopravy kupujícím na dopravci. K přechodu nebezpečí škody dochází v místě předání zboží prvnímu dopravci k přepravě kupujícímu.

6.       Platební podmínky

Splatnost faktur je 14 dnů. Za každý den prodlení se účtuje penále ve výši 0,1% z fakturované částky. V případě dílčích dodávek, se každá fakturuje samostatně při odeslání zboží.

Při objednávce je zpravidla požadována záloha ve výši 50% z fakturované částky splatná do 5ti dnů od odeslání objednávky nebo potvrzení kupní smlouvy. V případě nezaplacení této zálohy je výroba pozastavena. Záloha je dle dohody požadována i v případě opakované zakázky. V případě požadavku na schválení vzorku před zahájením výroby zákazník hradí v plné výši náklady na výrobu vzorku a dopravné.

Zboží dodané prodávajícím zůstává jeho výlučným vlastnictvím až do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny kupujícím. Přechod vlastnictví k tomuto zboží na kupujícího nastává dnem úplného zaplacení kupní ceny.

7.       Záruka, reklamace a náhrada škody

Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho obdržení. Zjištěné vady zboží je povinen reklamovat u prodávajícího nejpozději do 5 pracovních dnů po převzetí zboží. Reklamace musí být vždy písemná s popisem závady. Reklamované zboží zasílejte obyčejně poštou nikoliv dobírkou, jinak Vám bude vráceno. Reklamaci uplatňuje pouze ten, kdo si u nás zboží objednal.

Na veškeré naše zboží poskytujeme záruční lhůtu 2 roky.  Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Záruka je neplatná, jestliže je způsobena mechanickým poškozením, nesprávnou montáží a používáním, a také v případe úprav nebo oprav provedených nezplnomocněnými osobami.

8.       Ostatní ujednání

V případě vzniku sporu platí pro jeho řešení zákony České republiky.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti od 1.1.2009.